2. ULUSLARARASI SİİRT KISA FİLM FESTİVALİ 11-15 KASIM 2019
KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİK

1. AMAÇ

11-15 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali kapsamında, ticari bir amacı olmayan kısa film yapımlarını desteklemek; kurmaca, deneysel, canlandırma ve belgesel sinemanın ulusal çaptaki gelişimine katkı sağlamak, yurt dışı ve yurt içinde bulunan sinemacıları bir araya getirmek amacıyla kısa film yarışması düzenlenmiştir.

2. KATILIM KOŞULLARI

 1. Yarışmanın yapılabilmesi için en az 16 (Kurmaca, Deneysel, Canlandırma ve Belgesel) filmin katılmış ve ön değerlendirmeyi geçmiş olması gerekir.
 2. Kısa film yarışmasına 35 mm’lik ve 16 mm’lik filmler ile video tekniği ya da dijital teknoloji ile çekilmiş yapımlar katılabilir. Ancak analog film tekniği ile çekilmiş filmler dijital ortama aktarılmış olmalıdır. Kısa Film Yarışmasında gösterim formatları festival yürütme kurulu tarafından belirlenir.
 3. Yarışmaya, süresi 22 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir.
 4. Yarışmaya 2018 ve 2019 yılları içerisinde yapılmış filmler katılabilir. Daha önceden herhangi bir festivale, kısa film yarışmasına katılmış olmak ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak yarışmaya katılmaya engel değildir.
 5. Orijinal dili Türkçe olan filmler için İngilizce, orijinal dili Türkçe olmayan filmler ise Türkçe ve İngilizce alt yazı dosyaları olmalıdır.
 6. Yarışmaya katılmak için 3 KASIM 2019 tarihine kadar online başvuru formunun doldurmuş olması gerekir. Katılımcı film http://www.vimeo.com ‘a yüklenerek, şifreli online izleme linkini başvuruda şifresiyle birlikte paylaşmış olmalıdır. Yarışmacı online başvuru formunu doldurarak festivalin yarışma şartlarını kabul etmiş olur.

Ayrıca finalist filmler ile gösterimi yapılacak filmlerin, ıslak imzalı başvuru formu ve film ile ilgili istenilen diğer belgelerle birlikte harici bellek içerisinde Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Tekke Yokuşu Sokağı No: 7A /  İstanbul adresine gönderilmesi istenilecektir. Kargodan doğacak aksaklıklardan festival komitesi sorumlu değildir.

Başvuruda gönderilecek belgeler;

 1. Her biri ıslak imzalı başvuru formu ve şartname çıktısı.
 2. Yarışacak filmin gösterim kopyası. (1080p ve mpeg4 formatında olmalıdır.)
 3. Yönetmenin/Yönetmenlerin fotoğrafı. (jpeg formatında 300 dpi)
 4. Filmden en az 2 karenin fotoğrafı. (jpeg formatında 300 dpi)
 5. Filmin afişi. (jpeg formatında 300 dpi)

Önemli Not: Katılımcı film dâhil tüm dijital belgeler harici bellek içerisinde gönderilecektir.

 1. Yarışmacılar birden fazla eserle başvurabilirler.
 2. Ön seçici kurul, festival yürütme kurulundan ve/veya festival yürütme kurulunun kendisi dışında seçeceği uzmanlardan oluşur. Ön seçimi yapacak olan kurulun üye sayısını festival kurulu belirler. Katılma koşullarına uygun olmayan eserler ön seçici kurula izlettirilmeyecektir.
 3. Finale kalan eserler ön kurul tarafından 7 KASIM 2019 tarihinde web sitesi üzerinden ilan edilir.

3. ÖZEL KOŞULLAR

 1. Yarışmadan sonra festival arşivinde bulundurulacak olan kopyaların 60 saniyeyi aşmayacak şekilde bir kısmı ya da filmden birkaç kare tanıtım amaçlı olarak görsel ve basılı medyada gösterilmesini eser sahibi koşulsuz olarak kabul etmiş sayılır.
 2. Finale kalan filmlerin festival kapsamında halka açık yerlerde gösteriminden dolayı herhangi bir telif ücreti yapılmaz.
 3. Başvuru belgesinde belirtilecek olan tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Başvuru eserlerinde özgün olmayan müzik, fotoğraf, video vb. içeriklerin telif hakları sorumluluğu başvuruda imzası bulunan eser sahibine aittir. Filmin yasal sahibi festival komitesine filmin tamamen yasal ve telif haklarına uygun olduğunu taahhüt eder.
 4. Yapımlar izleyiciye ve seçici kurula festival yönetiminin uygun gördüğü salonlarda sunulur. Seans, salon ve program değişikliği önerilemez.
 5. Filmlerin ne şartlarda oylanacağı ve ödüllendirileceği festival komitesi tarafından belirlenir.
 6. Ön eleme sonucunda belirlenecek filmlere ait istenilen verilerin gönderim masrafları katılımcı tarafından sağlanır.
 7. Ön eleme jürisinin ve yarışma jürisinin kararları kesindir. Ön eleme sonuçları açıklandıktan sonra katılımcı filmini geri çekemez.
 8. Yarışmaya katılan filmlere herhangi bir katılım veya gösterim ücreti ödenmez.

4. ÖDÜLLER

Festival yönetimi, festival programına dahil olan filmlerden, gösterim için gerekli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri gösterim programından çıkarma hakkına sahiptir. Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali Komitesine aittir. Kısa Film Yarışmasına katılan yapımcı yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten, yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek başvuru sahibi olan filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır. Ayrıca yönetmelikteki değişiklik hakkı Festivali komitesine aittir.

İrtibat için iletişim: 0 506 481 31 42

Başvuru Koşulları İndir

 

Başvuru Formu İndir